قرمز سبز آبي خاکستري
هركس دانش اندوزد و به آن عمل نكند، خداوند روز قيامت وي را نابينا برانگيزد . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله ـ خطاب به ابن مسعود ـ]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت